เบตง ยะลา หมอกควันไฟป่า

หมอกควันไฟป่าจากอินโดฯปกคลุมทั่วเมืองเบตงพบ ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

ยะลา -หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียระลอกใหม่ พบ ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน เข้าปกคลุมอำเภอเบตง จังหวัดยะลาขณะนี้ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้ว

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.66 มีรายงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ยะลา รายงานคุณภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่จังหวัดยะลา อยู่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบ ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ได้แก่ บริเวณ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา และบริเวณ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยในช่วงเช้าในตัวเมืองเบตงมีหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียเริ่มเข้ามาปกคลุมทำให้ทัศนะวิสัยในการมองเห็นต่ำมากโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดของวันนี้ ในขณะเดียวกันในตัวเมืองเบตงก็มีหมอกปกคลุมไปด้วยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนทั่วไป ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางในที่แจ้งและ ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา  

ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร หรือนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที

ทั้งนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างใกล้ชิดโดยสามารถเช็คข้อมูลคุณภาพอากาศจากเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชัน Air4Thai

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593