เบตง หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน

อำเภอเบตงขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ยั่งยืน)เฉลิมพระเกียรติฯ

ยะลา -อำเภอเบตง ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ยั่งยืน( Sustainable Village)เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาเส้นทางเข้าสวนชาวบ้าน“

เมื่อวันที่  18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09: 00 น. นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนระดับอำเภอฯ (D-Cast)ได้มอบหมายให้นายอาหะมัด ยามา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา หัวหน้าคณะทำงานระดับหมู่บ้านฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (V-Cast) ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางเข้าสวนชาวบ้าน

โดยนายอาหะมัด ยามา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง rihv,fh;pผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาฯ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางเข้าสวนชาวบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวฤดูผลไม้และ ผู้ที่สัญจรไป-มา ภายในหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่ความสันติสุขในชุมชน

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา   โทร.064-126-5593