เปลี่ยนนายกสมาคมมัคคุเทศน์ฯ 7 สมัย

 "ผมพอแล้ว" กับการเป็น "นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย" 7 สมัย ได้มอบงานให้นายกสมาคมคนใหม่ ประจำปี 2566-2568 อย่างเป็นทางการให้กับ คุณวัสน์พล อรรถพรธนเสฐ (ซึ่งมีตำแหน่งเป็น "ประธานชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน" ด้วย) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ ห้องอาหาร Food Choi Hong Kong ถนนประชาอุทิศ ซอย 19 (ใกล้สี่แยกเหม่งจ๋าย) เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ คุณวัสน์พลเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารมัคคุเทศก์และปฏิบัติการทัวร์มาอย่างยาวนานและเคยได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นของททท.อีกด้วย 

 

 "ผมพอแล้ว" กับการเป็น "นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย" 7 สมัย ได้มอบงานให้นายกสมาคมคนใหม่ ประจำปี 2566-2568 อย่างเป็นทางการให้กับ คุณวัสน์พล อรรถพรธนเสฐ (ซึ่งมีตำแหน่งเป็น "ประธานชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน" ด้วย) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ ห้องอาหาร Food Choi Hong Kong ถนนประชาอุทิศ ซอย 19 (ใกล้สี่แยกเหม่งจ๋าย) เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ คุณวัสน์พลเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารมัคคุเทศก์และปฏิบัติการทัวร์ มาอย่างยาวนาน และเคยได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น ของ ททท. อีกด้วย 

#PGAT #วิโรจน์สิตประเสริฐนันท์ #WiroteSitaprasertnand

Visitors: 244,878