เมืองเบตงคุมเข้ม

ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง เมืองเบตงคุมเข้มหลัง“กลุ่มอาร์เคเค” รุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกและสาบานตนลงมือทดสอบจิตใจทำการก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่อง

ยะลา - ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง เมืองเบตงคุมเข้มพื้นที่ตั้งด่านเน้นตรวจพาหนะทุกชนิด หลังมีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านหน่วยข่าวความมั่นคงเผยกลุ่มก่อเหตุ คือ เยาวชนรุ่นใหม่ของ “กลุ่มอาร์เคเค”หรือกลุ่มหน้าขาวที่ผ่านการฝึกและผ่านการสาบานตน (ซุมเปาะฮ์) มาแล้วออกปฏิบัติการก่อเหตุทดสอบจิตใจ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.67ภายหลังจากหน่วยข่าวความมั่นคงได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวพบความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ผกร. ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งข่าวการสั่งการจากระดับแกนนำให้ก่อเหตุในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด ข่าวการขนย้ายอาวุธ ข่าว ผกร. ระดับแกนนำปฏิบัติการเดินทางจากพื้นที่พักพิงแนวชายแดนจากประเทศ มาเลเซียเพื่อเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ จชต. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยการก่อเหตุเพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง หรือกดดันต่อ จนท. ในการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อให้ยอมรับ JCPP ของ BRN ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการก่อเหตุที่สำคัญยิ่ง ขอให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวัง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  จังหวัดยะลาเพ่งเล็งในทุกพื้นที่ ที่ปรากฏความเคลื่อนไหวโดยให้เพิ่มความ ระมัดระวัง ระเบิดชนิดขว้าง และระเบิดชนิดแสวงเครื่อง ต่อฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล และการลอบยิง ต่อ จนท.ที่ลาพักกลับ