เยี่ยมฝึกนวดและอาหารไทยประยุกต์

รมว.แรงงาน มอบเลขา “อารี” เยี่ยมฝึกนวดและอาหารไทยประยุกต์  เตรียมพร้อมแรงงานป้อนภาคท่องเที่ยวและบริการ

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  มอบหมายให้นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมการฝึกอบรมในหลักสูตรการนวดสวีดิช (Swedish Massage) และหลักสูตรการประกอบอาหารไทยประยุกต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมป้อนแรงงานให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการแรงงาน

นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้เยี่ยมชมการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตรนวดสวีดิช (Swedish Massage) และหลักสูตร การประกอบอาหารไทยประยุกต์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 -28 ตุลาคม 2566 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านี้จะเป็นแรงงานที่สำคัญของภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่ง 2 หลักสูตรสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคท่องเที่ยวและบริการได้เป็นอย่างดี การนวดสวีดิช เป็นอีกศาสตร์หนึ่งของการนวดบำบัดแบบตะวันตก ช่วยในเรื่องของน้ำเหลือง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย และเป็นที่ต้องการของธุรกิจสปาทั้งในและต่างประเทศ จึงสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้มีทักษะฝีมือแรงงาน มีมาตรฐาน ซึ่งกระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลกำลังแรงงานของประเทศได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ส่งเสริมให้แรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแรงงานที่มีผลิตภาพสูง มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กล่าวว่า ในปี 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเป้าหมายพัฒนาทักษะแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 3,260 คน ซึ่งคาดว่าแรงงานเหล่านี้จะมีทักษะฝีมือ และป้อนเข้าสู่ธุรกิจภาคท่องเที่ยวและบริการได้ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และสามารถสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนให้กับประเทศ รวมถึงการสร้างอัตราการจ้างงานของแรงงานฝีมือทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาคได้เป็นจำนวนมาก ขณะนี้มีหลายจังหวัดกำลังเปิดรับสมัครฝึกอบรมเพื่อป้อนเข้าสู่ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ อาทิ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานต้อนรับ (Reception)  เทคนิคการให้บริการไวน์  นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และอีกหลายหลักสูตร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  www.dsd.go.th> Menu> กำหนดฝึกอบรม  จะมีกำหนดการฝึกอบรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ นางบุปผา กล่าวทิ้งท้าย

Visitors: 100,347