เร่ง Upskill – Reskill ครอบครัว-แรงงานไทยหลังกลับจากอิสราเอล

กรมพัฒน์ รับข้อสั่งการ รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” เร่ง Upskill – Reskill ครอบครัว-แรงงานไทยหลังกลับจากอิสราเอล 


รมว.แรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่ง Upskill – Reskill ครอบครัวและแรงงานไทย หลังกลับจากอิสราเอล  ประกาศรับสมัครแล้วกว่า 20 หลักสูตร

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากได้รับข้อสั่งการจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ช่วยเหลือครอบครัวและแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล ให้มีทักษะอาชีพใหม่เพื่อส่งเสริมการสร้างงานในประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานของกรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัด สอบถามความต้องการเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ ทั้งหลักสูตรที่สามารถเข้าไปทำงานในสถานประกอบกิจการและหลักสูตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม หรืออาชีพอิสระได้ ซึ่งหลายจังหวัดได้ลงพื้นที่เข้าไปสอบถามแรงงานไทยและครอบครัวที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้ว ได้รับรายงานล่าสุดจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ว่า มีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 27 ราย หลักสูตรที่สนใจ อาทิ ช่างบำรุงรักษาระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ระบบ IOT เพื่อการเกษตร ช่างอเนกประสงค์ และบาริสต้า ซึ่งเป็นสาขาที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวในช่วง High season ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย อีกจังหวัดที่ได้รับแจ้งและมีกำหนดการจัดฝึกอบรมแล้วคือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม มีแรงงานไทยและครอบครัวสนใจเข้าฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 40 คน ในหลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ และหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IOT เพื่อการปลูกพืช ทั้ง 2 หลักสูตรมีกำหนดจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า สำหรับพี่น้องแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล รวมถึงครอบครัว หากมีความประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ สามารถติดต่อสมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้ทุกจังหวัด หลักสูตรการฝึกมีหลายหลักสูตรให้เลือกนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น เช่น ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างปูกระเบื้อง การนวดไทย-สปา การประกอบอาหารไทย และการทำกาแฟสด เป็นต้น หรือติดตามข่าวสารเพื่อดูหลักสูตรอื่น ๆ ที่กรมมีการประกาศรับสมัครที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหากต้องการอบรมด้านภาษา เพื่อทบทวนหรือเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ กรมได้บรรจุหลักสูตรด้านภาษา มีทั้ง ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ที่สามารถอบรมด้วยตนเองผ่านออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของกรม ในเมนู DSD Online Training เมื่อผ่านการฝึกอบรมหากต้องการทำงานทั้งในและต่างประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะส่งข้อมูลให้แก่กรมการจัดหางานเพื่อทำการจัดหางานที่เหมาะสมต่อไป

“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีหน่วยงานในสังกัดอยู่ทุกจังหวัด แรงงานไทยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในประเทศอิสราเอลที่ต้องการฝึกอาชีพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4”

 

 

Visitors: 89,056