เลือกตั้งนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว

สธทท. ประชุมใหญ่ประจำปี พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้นายกฯ กันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ทำงานต่อ วาระ 2566-2568

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม แกรนด์พาโนรามา ช้ัน 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2565

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ให้สัมภาษณ์ หลังทราบผลการเลือกตั้ง ว่า“สมาคมฯ ยังคงห่วงใยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หลังสถานการณ์โควิด เรื่องสิ่งแวดล้อม รากเหง้าวัฒนธรรม สุขอนามัย สิทธิประโยชน์ คุณภาพ ความปลอดภัย การตลาดและประชาสัมพันธ์ นี้คือสิ่งที่สมาชิกผู้ประกอบการทุกรายต้องทำ ผมทำคนเดียวไม่ได้ เราต้องบูรณาการ ร่วมมือกันทำ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน”

Visitors: 244,885