แกงเทโพปลาสละ

 แกงเทโพ ปลาสละ

 ทวีศักดิ์ เกษปทุม

   เคยได้ยินคำว่า"แกงเทโพ"กันมานานมากและรู้จักคุ้นเคยแกงเทโพนี้เป็นอย่างดี แกงเทโพ นี้มีมาช้านานเท่าที่จำความได้เกิดมาพอโตขึ้นมา ท่านแม่ก็แกงเทโพให้กินแล้ว แต