แก้ปัญหาชาวบ้านยะลา

ยังเหลืออีกหรือผู้ว่าฯยะลาแก้ปัญหาชาวบ้านซาโห่ เส้นทางเข้าหมู่บ้าน 

ยะลา - ผู้ว่าฯยะลา รับฟังสภาพปัญหาจากชาวบ้าน บ.ซาโห่ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง  ในเรื่องการคมนาคมเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

วันนี้ 25 ธันวาคม 2566 ที่บ้านซาโห่ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิ แขวงทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเบตง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าไปตรวจสอบสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและพบปะรับฟังข้อเสนอของชาวบ้าน 

สืบเนื่องด้วยชาวบ้านซาโห่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาอยู่อาศัยมาไม่ต่ำกว่า 80-90ปี เริ่มต้นจากการทำการเกษตร ทำสวนยางพาราเป็นหลัก หลังจากราคายางพาราตกต่ำ จึงเปลี่ยนมาปลูก ผลไม้ ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น  แต่ด้วยการคมนาคมที่ลำบาก ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง จึงทำให้เกิดอุปสรรคหลายๆ ด้าน ชาวบ้านอยู่กันอย่างยากลำบาก เด็กๆ เดินทางไปโรงเรียนต้องผ่านถนนที่เป็นดินเป็นช่วงฤดูฝน เด็กๆ เดินทางถึงโรงเรียน ชุดนักเรียนก็เปื้อนดินหมด ผลิตผลที่อุดมสมบูรณ์ทุกปี ชาวบ้านต้องขนออกมาเอง ไม่มีลังรับซื้อเข้าไปรับซื้อ เพราะการสัญจรลำบากถนนเข้าหมู่บ้านชาโห่ (13 ก.ม.) 

       เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณการก่อสร้างถนนและการขยายเขตไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2568 และดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกินปี 2570 ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจเพราะรอมานานหลายปี

ภาพ/ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา  โทร.064-126-5593

 

 

 

 

Visitors: 346,748