แข่งฝีมือแรงงานอาเซี่ยน

รมว.สุชาติ ส่งอธิบดีบุปผาให้กำลังใจเยาวชนเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งฝีมือแรงงานอาเซียน

วันที่ 15 ก.ค. 66  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนายกฤติธี  สุบิน และนายศุภทิน  อรุณชาติ  เก็บตัวฝึกซ้อมในสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อ.พานทอง จ.ชลบุรี  เป็น 1 ใน 12 สาขาที่ประเทศไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 (WorldSkills ASEAN Singapore 2023) มีเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งทั้งสิ้น 24 คน แข่งขันระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2566 ที่ Suntec Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ ขอเชิญชวนชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์เด็กไทยในเวทีอาเซียน

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับตั้งแต่ระดับภาค ระดับชาติ ระดับอาเซียน หรือระดับนานาชาติ ล้วนแต่เป็นเวทีกระตุ้นให้เยาวชนและแรงงานเกิดการพัฒนาทักษะฝีมือ เพราะคนที่จะได้รับชัยชนะต้องผ่านการฝึกฝน ความเพียรพยายาม  จึงจะสามารถคว้าชัยชนะได้  จากการสอบถามและพูดคุยกับน้อง ๆ ทุกคนมีกำลังใจดี มีความตั้งใจและขยันฝึกซ้อม อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้ ซึ่งการเก็บตัวฝึกซ้อมจะทำให้มีทักษะเพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้หลายอย่าง โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียน โดยครูผู้ฝึกมีการนำข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมาจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน มาใช้ในการฝึกซ้อมให้ได้เรียนรู้เกิดความชำนาญและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ จึงทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น ส่วนการเก็บตัวฝึกซ้อมในสาขาอื่น ๆ มีฝึกซ้อมทั้งในหน่วยฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการ และสถาบันการศึกษา เช่น บริษัท เมช แมคคานิสซึ่ม ดีไซน์ จำกัด จ.นครราชสีมา บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด จ.ขอนแก่น วิทยาลัยโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา เป็นต้น

“การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 13 ที่กำลังจะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น กลุ่มอาเซียนต้องการร่วมมือกันพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาคให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ประเทศไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 คน ใน 12 สาขา ดังนี้ 1. สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2. สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ทีม) 3. สาขาเทคโนโลยีเว็บ 4. สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี 5. สาขากราฟิกดีไซน์ 6. สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 7. สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 8. สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น 9. สาขาการแต่งผม 10. สาขาการประกอบอาหาร 11. สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และ12. สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ซึ่งทีมเยาวชนจะเดินทางไปสิงคโปร์ ในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ และก่อนการเดินทางจะเข้ารับโอวาทจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันในครั้งนี้ จึงขอให้พี่น้องชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์เยาวชนตัวแทนประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ สามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศในทุกสาขา ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่ www.facebook.com/dsdgothai และ www.facebook.com/worldskillsthailand” นางสาวบุปผา กล่าวในท้ายที่สุด

Visitors: 343,710