แนวชายแดนยะลา

ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ไทย- มาเลเซีย

ยะลา -ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ไทย- มาเลเซีย พร้อมพบปะ สร้างสัมพันธ์อันดีกับกองกำลังประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 18 พฤษภาคม 2567ที่ผ่านมา ที่ฐานปฏิบัติการชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองร้อยป้องกันชายแดนที่1  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยได้เน้นย้ำกำชับการวางกำลังป้องกันชายแดน เพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่ตามช่องทางข้ามธรรมชาติ การปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งสั่งการชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ และซุ่มเฝ้าตรวจ ตามแผนเชิงรุกในรูปแบบการลาดตระเวนเพื่อควบคุมพื้นที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบหมู่บ้าน Support site รวมไปถึงพื้นที่ จุดเสี่ยง/จุดล่อแหลมต่าง ๆ เพื่อเป็นการจำกัดเสรีความพยายามในการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม ที่อาจจะลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ได้ และเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

จากนั้น พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว และคณะ เดินทางไปยัง ฐานปฏิบัติการร่วมไทย-มา