แบบสอบถามนักท่องเที่ยว

     

     ททท. จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยต้องการสร้างต้นแบบของการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีในยุค Nex Normal 

        จึงอยากฟังเสียงของคุณ! และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการตอบแบบสำรวจในหัวข้อ “การเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีในสายตาของคุณเป็นแบบไหน” พร้อมลุ้นรางวัล บัตรสตาร์บัค มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ - 1 พ.ค.นี้ สุ่มจับรางวัลผู้โชคดีและประกาศผลในวันที่ 3 พ.ค. 66 

 

แบบสอบถามทัศนคติความเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีในสายตาคุณ
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการเจ้าบ้านที่ดีและนำข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ โดยกำหนดวัตถุประสงค์คือ : 
  • เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ/นักท่องเที่ยวที่ดีต้นแบบที่มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  • เพื่อจัดทำเกณฑ์หรือ Guildeline แนวทางการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดียุค Next Normal
โดยทำสำรวจรับฟังเสียงของผู้ประกอบการ รวมถึงเสียงของนักท่องเที่ยว เพื่อหาตัวชี้วัดร่วม (Common Ground) นำมาจัดทำเป็น Guideline ของการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีในยุค Next Normal เพื่อเป็นพื้นฐานในการเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

 E-Mail  : contact@baramizi.co.th

   คลิก >>แบบสอบถามทัศนคติความเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีในสายตาของคุณ (google.com)

  รีบตอบเข้ามากันเยอะ ๆ นะคะ