แสง สี เสียง จังหวัดสุรินทร์

นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานแสดงแสงสีเสียง"ตำนานคนเลี้ยงช้าง"

ในงานมหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์เมืองช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกระหว่างวันที่14_15เมษายน2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสวนใหม่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กำกับการแสดงโดยอาจารย์พรชัย ประมวลสุข ผู้สร้างตำนานด้านระบบแสงสีเสียงจนโด่งดังมาแล้วทั่วไประเทศ