โครงการยุวธรรมทูต วัดนาคปรก

โครงการ “ยุวธรรมทูต วัดนาคปรก”
ครั้งแรกที่สื่อพระพุทธศาสนา จะถูกนำเสนอผ่านเยาวชนรุ่นใหม่ อย่างเป็นทางการ