ไก่สดขึ้นราคา

ไก่สดขึ้นราคาพรวดเดียวจาก 50 เป็น 80 บาท ยอดซื้อเนื้อไก่ลด วอนรัฐบาลคุมราคา

ยะลา -แม่ค้าไก่สดตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง “โอด” ราคาปรับขึ้น กก.ละ 80 บาท ยอมเฉือนเนื้อตัวเอง ลดปริมาณการสั่งไก่ลงครึ่งหนึ่ง ลูกค้าหายวอนรัฐบาลควบคุมราคาไก่สด เผยยอดซื้อไก่สดล