มหาสงกรานต์ปีนี้ ปักษ์ใต้หรอยแรงตลอดทั้งเดือนเมษายน ...

มหาสงกรานต์ปีนี้ ปักษ์ใต้หรอยแรงตลอดทั้งเดือนเมษายน ...

ททท.ภูมิภาค ภาคใต้ ชวนเล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้ สงกรานต์ออนเดอะบีช (Songkran on the beach) มหาสงกรานต์ปีนี้ 14 จังหวัดภาคใต้หรอยแรงได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2566

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคใต้ ททท. ได้ให้ข่าวการท่องเที่ยวภาคใต้ว่า.. สงกรานต์หน้าร้อนปีนี้ หรือ เมษายนเดือนแห่งสงกรานต์ปี2566 นี้นักท่องเที่ยวเที่ยวใต้คึกคักคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนในภาคใต้14จังหวัดเกือบ 5 ล้านคน/ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้เงินสะพัดประมาณกว่า 40,000 ล้านบาท เนื่องด้วย2ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ COVID จำเป็นต้องมีมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด จึงไม่ได้จัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ได้ ดังนั้นในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ จึงได้วางกลยุทธ์กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ช่วงหน้าร้อนเดือนเมษายนเป็นเทศกาลสงกรานต์และเล่นน้ำทะเลใต้”สงกรานต์ออนเดอะบีช”คลายร้อน14จังหวัดภาคใต้ได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน2566 ยังสามารถสื่อสารการตลาดขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไปสู่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ ตามสโลแกน “เที่ยวใต้ : สะดวกสบาย ทันสมัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และสัมผัสประสบการณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการ นำเสนอการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์วิถีไทยแบบวิถีใต้ กับ Theme “มหาสงกรานต์ปีนี้14จังหวัดภาคใต้หรอยแรงได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน2566 & ชวนเล่นน้ำทะเลปักษ์ใต้สงกรานต์ออนเดอะบีช“ เพื่อกระจายการเดินทางเที่ยวใต้ได้ตลอดทั้งเดือนไม่กระจุกตัวในช่วงเวลา 13-15 เมษายน พร้อมถือโอกาสกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อสร้างความสมดุลท่องเที่ยวไปสู่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด โดยเฉพาะเมืองรองจะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย อาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนญาติมิตรลูกหลานเพื่อนฝูงชวนกันเที่ยวใต้ได้ตลอดทั้งเดือนกับวิถีวัฒนธรรมสงกรานต์งานบุญวิถีไทยแบบวิถีใต้ นอกจากนี้แนวคิดสงกรานต์ปีนี้ ตลอดเดือนเมษายน 2566 จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ชวนเที่ยวปักษ์ใต้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แล้วจะเป็นการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวผลปัจจัยบวกให้ลูกหลานมีการเดินทางกลับบ้านกลับ ภูมิลำเนาเพื่อไปเยี่ยมญาติทำบุญวันปีใหม่ไทยวิถีไทยแบบวิถีใต้ ซึ่งเป็นประเพณีที่สามารถขยายผลการท่องเที่ยวภาคใต้คลายร้อนเล่นน้ำสงกรานต์สู่การเล่นน้ำทะเลภาคใต้ได้14จังหวัดซึ่งมีจุดขายต่างกันส่งผลกระตุ้นให้เกิดการเดินทางภาพรวมทั่วประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

 

Visitors: 244,885