ไทย มาเลย์เซีย ร่วมเจรจาธุรกิจ

รองผู้ว่าฯยะลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เอกชน ร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย

ยะลา - รองผู้ว่าฯยะลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เอกชน ร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย ณ เมืองปีนัง รัฐเปรัค และกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 66 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำคณะส่วนราชการ ภาค ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เอกชน เดินทางไปยังรัฐปีนัง รัฐเปรัค และกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พบปะกลุ่มธุรกิจ ตามโครงการเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566โดยมีนายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา นายเอก ยัง อภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ส่วนราชการ พาณิชย์จังหวัดยะลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา นายด่านศุลการกรเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายนรินทร์ เรืองวงศา อุปนายกปฏิบัติการแทนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตง

 ทั้งนี้ได้เข้าพบนายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ร่วมพบปะกลุ่มนักธุรกิจ Penang Chinese พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การจับคู่ภาคีการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศทุกมิติ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในองค์รวม การสนับสนุนการศึกษาทั้งสองประเทศ จากนั้นเดินทางไปยังรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พบปะเจรจากับคณะ OBJ (Orang Bersa Jajahan) ผู้แทนผู้แทนสุลต่านเรัฐเปรัค และอธิบดีกรมการท่องเที่ยวรัฐเปรัค ณ ห้องประชุม Royal Perak Golf Club เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย กับอำเภอเบตง จ.ยะลา รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน และเดินทางเข้าพบ Datuk Dr.Asyraf Wajdi Dusuki ที่ปรึกษารัฐบาลด้านเศรษฐกิจของรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมพบปะพูดคุยในประเด็นการสร้างสัมพันธไมตรี รวมทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการค้า ตลอดจนจะยกระดับการเชื่อมสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต

 สำหรับ โครงการเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2566 เป็นโครงการที่ทางจังหวัดยะลา ได้จัดขึ้นโดยการนำส่วนราชการ ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดยะลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา นายด่านศุลการกรเบตง สรรพสามิตจังหวัดยะลา ผู้แทนจากธนาคาร เทศบาลเมืองงเบตง  รวมทั้งภาคธุรกิจ เอกชน อุปนายกปฏิบัติการแทนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตง เชื่อมความสัมพันธ์ พบปะเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในพื้นที่ต่อไป

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 224,417