ไป๋หยุนเปียน

บริษัท ไทย-ซิโน จื่อหาง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Thai-Sino Zhihang International Co., Ltd.)

เป็นบริษัทนำเข้าเหล้าขาว ตรา ไป๋หยุนเปียน (Bai Yun Bian) จากประเทศจีนเพียงเจ้าเดียว และจัดจำหน่ายเหล้าจีน อีกหลากหลายชนิดทั้ง จิ้นจิ่ว (Jing Jiu) , หนิวลานซาน (Niu Lan San) เ