ไลน์แมนเตรียมเ

 ไลน์แมนเตรียมเฮ กรมพัฒน์จัดคอร์ส Upskill ฟรี นำร่องเขตปริมณฑลปลายปีนี้ 


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับข้อสั่งการ รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” จัดคอร์ส Upskill ไลน์แมน เพิ่มทักษะการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ นำร่อง 3 จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร อบรมฟรี มีชดเชยรายได้ 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันดูแลแรงงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพจัดส่งพัสดุ เพื่อให้มีทักษะที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้านประกันสังคม และมีสวัสดิการอื่นที่ควรได้รับจากการประกอบอาชีพ ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบหมายให้เร่งดำเนินการด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งล่าสุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด วางแผนพัฒนาทักษะให้พนักงานส่งอาหารและพนักงานจัดส่งพัสดุของไลน์แมน ให้มีความรู้ในการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือสามารถซ่อมรถได้เบื้องต้น ตลอดจนให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการขับขี่อีกด้วย ในเบื้องต้นจะดำเนินการฝึกให้พนักงานของไลน์แมน ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดฝึกอบรมวันที่ 7 พ.ย. 2566 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ครั้งที่ 2 จัดฝึกอบรมวันที่ 10 พ.ย. 2566 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นนทบุรี และครั้งที่ 3 จัดฝึกอบรมช่วงเดือนธ.ค. 2566 ที่อาคารวิทยาลัยแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้ามีพนักงานไลน์แมน เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 60 คน และเตรียมขยายการฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไป

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น  ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง ได้เรียนรู้ตั้งแต่กฎจราจรเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย ส่วนประกอบและการทำงานของรถจักรยานยนต์ การตรวจสอบและการดูแลรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น มีการฝึกภาคปฏิบัติด้วย ได้แก่ การตรวจเช็ครถเบื้องต้น การใช้เครื่องมือประจำรถ และการยกหรือเคลื่อนย้ายรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย โดยหลักสูตรดังกล่าวช่วยให้พนักงานส่งอาหารและพนักงานจัดส่งพัสดุมีความรู้ในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ อีกทั้งสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานไปได้ด้วย อีกทั้ง พนักงานยังสามารถต่อยอดสร้างอาชีพเสริมด้วยการรับซ่อมรถจักรยานยนต์ในเวลาว่างได้อีกด้วย นอกจากนี้กรมยังได้ประสานให้สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมและสวัสดิการด้านการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้พนักงานไลน์แมนรับทราบสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับเมื่อทำงานในตำแหน่งดังกล่าว

“ปัจจุบันพนักงานส่งอาหารและพนักงานจัดส่งพัสดุ เป็นอีกอาชีพที่แรงงานหลายคนให้ความสนใจและสมัครเป็นพนักงานส่งอาหารแบบอาชีพเสริม เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการพนักงานส่งอาหารมากขึ้น จากความนิยมของประชาชนในการเรียกใช้บริการทั้งการสั่งซื้ออาหารหรือสินค้าอุปโภค-บริโภคผ่านออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การเพิ่มเติมความรู้การซ่อมบำรุงพาหนะของตนเองได้เบื้องต้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ส่วนนหนึ่ง สิ่งสำคัญคือการสร้างการตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน กรมจึงเน้นย้ำ “ต้องมีความพร้อม ทั้งคน ทั้งรถ”  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

Visitors: 100,350