“ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ปี 2567”

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ บรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ปี 2567” ในงาน Andaman Tourism Networking 2023 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ 

เพื่อสื่อสารเป้าหมายที่ ททท. มีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับสมาชิกจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400ท่าน จาก 55 จังหวัดทั่วประเทศ  

ในโอกาสเดียวกันได้พบปะสมาชิกผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าคุณภาพ กลุ่มใหม่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเพิ่มขี้นด้วย softpower การนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวปัจจุบันในแต่ละ Gens การบูรณาการการทำงานกับพันธมิตรทุกภาคส่วน พร้อมการเสนอขายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลายเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีส่วนในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ 6 จังหวัดกลุ่มอันดามัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานส่งเสริมการขาย Table Top Sale (B2B) และ Show Case นำเสนอขายสินค้าของแต่ละจังหวัด

โดยในงานนี้นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานผ่านระบบzoomอีกด้วย

Visitors: 346,748