1 วันทัวร์ เส้นทาง สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา บางปะอิน

ชมรมท่องเที่ยวสร้างรายได้ จัดทัวร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในประเทศ 1 วันทัวร์ เส้นทาง สิงห์บุรี

อ่างทอง  อยุธยา บางปะอิน ทำบุญไหว้พระ ท่องประวัติศาสตร์ ช็อบปิ้ง

  

จุดแรก  เวลา 07.00น. จ.สิงห์บุรี วัดโพธิ์ 9 ต้นรำลึกวีรชนค่ายบางระจัน

จุดที่สอง จ.อ่างทอง  ไหว้พระขอพร

วัดม่วง จุดที่สาม  จ.อยูธยา  วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงและวัดท่าการ้อง สายมู  จุดทีสี่ บางปะอืน  พระราชวังฤดูร้อน ร.5 วัดนิเวศธรรมประวัติ จุดที่ห้า ศูนย์สินค้าแบรนด์เนมอยูธยา ช็อบปิ้งให้สนุกสะใจ

ค่าทัวร์  ท่านละ  600 บาท

Visitors: 345,950