สมอ.มอบใบอนุญาตมอก.

 สมอ. มอบใบอนุญาต มอก. “สารสกัดจากกัญชง” รายแรกของประเทศไทย ให้แก่บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด 

 

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดจากกัญชงที่มีปริมาณแคนนาบิไดออล รวมไม่น้อยกว่า 80% โดยมวล มอก. 3173 – 2564 ให้แก่บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายวิธวินท์  วิทยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ เป็นผู้รับมอบ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสารสกัดจากกัญชงรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดจากกัญชงดังกล่าว โดยจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเครื่องสำอางและอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีมอบใบอนุญาต เลขาธิการ สมอ. ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ข่าวข้นคนข่าว”  ช่องเนชั่นทีวี 22 เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการมาตรฐานกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของ สมอ. ด้วย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบดังกล่าว ณ ห้องประชุม 200 สมอ. 

       

Visitors: 244,884