อธิบดีกพร. ลุยเมืองปากน้ำ ตรวจเยี่ยมความพร้อมสนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

อธิบดีกพร. ลุยเมืองปากน้ำ ตรวจเยี่ยมความพร้อมสนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 
วันที่ 22 มีนาคม 2566  นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่สำหรับการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 กำหนดจัดแข่งขัน 26-28 เมษายน 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังจากการตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่ว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีกำหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 จำนวน 26 สาขา ซึ่งสพร. 1 สมุทรปราการ มีความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันสามารถดำเนินการได้ 16 สาขา ประกอบด้วย สาขาเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีงานเชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเว็บ การจัดดอกไม้ กราฟิกดีไซน์ เทคโนโลยียานยนต์ การซ่อมสีรถยนต์ การปูกระเบื้อง เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การก่ออิฐ ไม้เครื่องเรือน การต่อประกอบมุมไม้ เทคโนโลยีระบบทำความเย็น และการแต่งผม ทั้งนี้ ยังมีสนามแข่งขันในสาขาอื่นๆอีก 10 สาขาซึ่งจัดในหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง 
 
นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า  การแข่งขันฝีมือแรงงานเป็นเวทีเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับอาเชียน เอเชียและระดับนานาชาติ ซึ่งการก้าวไปสู่เวทีต่างๆ หากสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแสดงศักยภาพให้ชาวต่างชาติและนักลงทุนได้เห็นถึงความสามารถและทักษะฝีมือของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติด้วย  นอกจากนี้เวทีการแข่งขันในแต่ละระดับ ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและแรงงานให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมืออีกด้วย กรมจึงมีการจัดแข่งขันทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง
 
นางสาวบุปผา กล่าวต่ออีกว่า ในวันนี้ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการฝึกอบรมอีกหลายสาขาที่สพร.1 สมุทรปราการ กำลังดำเนินการฝึก เช่น หลักสูตรการล้างและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ซึ่งบูรณาการกับกองทัพเรือ หลักสูตรการปรับแต่งระบบไฮดรอลิกส์ ระดับ 2 สพร. 1 สมุทรปราการ ยังร่วมกับ บริษัทสวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) เป็นต้น  การดำเนินงานดังกล่าว สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและนายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงงาน  ที่ต้องการให้แรงงานไทยมีทักษะฝีมือและมีความพร้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ หรือสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างมั่นคง
Visitors: 343,711