พม.ตรัง พร้อมเครือข่าย ดูแลสิทธิ์กลุ่มชนเผ่ามานิ (ซาไก)

พม.ตรัง พร้อมเครือข่าย “ลงพื้นที่ดูแลการเข้าถึงสิทธิ์กลุ่มชนเผ่ามานิ (ซาไก)”...D

เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2566 พม.จังหวัดตรัง นำทีมโดยนางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพงศกร ชูเลื่อน ปลัดอำเภอปะเหลียน นายชอบ รองเดช ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าคลองตง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเทือกเขาบรรทัด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ตำบลปะเหลียน ครูผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ เครือข่าย CSR จังหวัดตรัง (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง สโมสรไลออนส์ศรีตรัง บริษัทผลิตอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)) ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มชนเผ่ามานิ (ซาไก) กลุ่มสกุลศรีสันติราษฎร์ ในพื้นที่ ม.14 ตำบลปะเหลียน (ใกล้กับโรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์) ซึ่ง ‘มานิ’ เป็นชื่อเรียกตัวเองของคนกลุ่มเล็กๆ ที่ดำรงชีวิตอยู่ในผืนป่าเทือกเขาบรรทัดของภาคใต้มานานหลายร้อยปี ที่บางครั้งคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับคำว่า ‘เงาะป่า’ หรือ ‘ซาไก’ ซึ่งปัจจุบันมีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในผืนป่าเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และตรัง ซึ่งในอดีตเป็นป่าดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่จากสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้วิถีชีวิตของมานิเปลี่ยนแปลงไปทั้งแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และการที่ต้