ผู้สมัครส.ส.ประชาธิปัตย์

ณรงค์  ดูดิง ผู้สมัคร สส พรรคประชาธิปัตย์ทวงเก้าอี้ ยะลา เขต 3 คืน ชูสโลแกน คนบ้านเรา พัฒนาบ้านเรา

ยะลา - ณรงค์  ดูดิง ผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยะลา เขต 3 ชูสโลแกน คนบ้านเรา พัฒนาบ้านเรา มั่นใจศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ทวงเก้าอี้คืน เชื่อชาวเบตงยังให้ความไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์  พร้อมยึดมั่นในอุดมการณ์ซื่อสัตย์ สุจริต ทำให้ประเทศเดินหน้าได้

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.66 นายณรงค์  ดูดิง ผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยะลา เขต 3  หมายเลข 1  อดีตปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีต ส.ส.ในพื้นที่ เขต 3 จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  เดินหาเสียงในช่วงเดือนรอมฎอน พร้อมให้สลามพี่น้องชาวไทยมุสลิม และสวัสดี พี่น้องชาวไทยพุทธทั้ง พ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย   โดยมีผู้ช่วยหาเสียงถือป้ายสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 26 และพร้อมแจกเอกสารแนะนำตัวนายณรงค์  ดูดิง  โดยมีประชาชนมาขอถ่ายรูปและเข้ามาสวัสดีทักทายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้มีรถแห่หาเสียงเปิดเพลง “เช้าวันใหม่” ซึ่งเป็นเพลงหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ขับร้องโดยนายเมธี อรุณ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ขับรถหาเสียงรอบเมืองเบตงอีกด้วย

การลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวอำเภอเบตงในครั้งนี้ ของนายณรงค์ ดูดิง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง ตนมั่นใจศึกเลือกตั้งครั้งนี้ จะสามารถทวงเก้าอี้คืน เชื่อว่าชาวเบตงยังคงให้ความไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์   พร้อมชูสโลแกน คนบ้านเรา พัฒนาบ้านเรา พรรคประชาธิปัตย์เพื่อประชาชน ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ทำหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัด ด้วยผลงานสำคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย เดินหน้าต่อไปมั่นใจด้วยผลงานและประสบการณ์การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้บทบาทประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย-มาเลเซีย การค้า-การท่องเที่ยวชายแดนใต้  เติบโตขยายผลสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่   รวมทั้งเร่งขยายถนน 410 ยะลา-เบตง รองรับการเติบโตธุรกิจการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการขนส่งของเมืองชายแดน แก้ปัญหาสนามบินเบตง ที่ยังคงไร้เที่ยวบินพาณิชย์ แม้จะยังเปิดบริการปกติ รองรับเครื่องบินส่วนบุคคล และเครื่องบินของหน่วยราชการ พร้อมสนับสนุนด่านเบตงให้เป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันด่านเบตงอยู่ลำดับที่ 3 ของภาคใต้รองจากด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์

ส่วนบทบาทฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  ได้ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า มุ่งหวังให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น พัฒนาทักษะได้ตรงตามที่ตนเองสนใจ ในยุคนี้จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในแง่การทำงานและใช้ชีวิต  เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีนโยบายเรียนฟรีถึงปริญญาตรีในสาขาที่ตลาดต้องการ ซึ่งตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้มีโอกาสเรียนจบแล้วไม่ต้องตกงาน และยังมีนโยบายอินเทอร์เน็ตฟรี 1 ล้านจุดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อต่อยอดการสร้างเงินให้กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้

ในส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์พร้อมตั้งธนาคารหมู่บ้านและชุมชนหมู่บ้านละ 2 ล้านบาท เพื่อให้คนในชุมชน ในหมูบ้าน มีเงินใช้จ่าย หรือเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น  จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้จากกำลังซื้อที่เกิดขึ้น ส่วนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งเห็นว่าที่ดินเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้น สำหรับที่ดินไม่ใช่ของรัฐ แต่ประชาชนถือครองที่ดินมานานยังไม่มีเอกสารสิทธิ จะเร่งออกโฉนดให้ได้ใน 4 ปี 1 ล้านแปลง

และในเรื่องของความมั่นคง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา รัฐใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้