ประเพณีสงกรานต์ ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

(megaphone) (invitation card) ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์ ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของอำเภอปาย ได้แก่ 
 
(digital camera) 
 
(confetti cup) วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 20-21 เมษายน 2566 กิจกรรมวันไหลต่อเนื่องจากประเพณีสงกรานต์ “Pai Relax Day” เวลา 13.00 - 20.00 น. ณ บริเวณริมน้ำปาย เชิงสะพานข้ามแม่น้ำปาย ฝั่งแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมเด่น ได้แก่ กิจกรรมดนตรี (music) (guitar)การจัดพื้นที่เล่นน้ำ - อุโมงเล่นน้ำ (donut) กาดฝรั่ง กีฬาพื้นบ้าน อาทิ วอลเลย์บอลชายหาด (basketball) มวยทะเล การจำหน่ายอาหารท้องถิ่น (macaroons) (glass of champagne)(ice cream cone)ของที่ระลึก (donut) และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน (girl on inner tube)(girl on inner tube)(girl on inner tube) กิจกรรมล่องห่วงยางแม่น้ำปาย 
 
ซึ่งการจัดงานจะเน้นใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดขยะ เช่น การใช้ภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือย่อยสลายง่าย รวมทั้งรณรงค์ ให้ผู้เข้าร่วมงานนำภาชนะใส่เครื่องดื่มมาเอง และมีการคัดแยกการทิ้งขยะตามประเภท  
 
ไม่เสียค่าเข้าชม ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีพิธีการ แต่งกายตามประเพณีนิยม 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 (tablet) โทร. 0 5361 2982 - 3 ในวันและเวลาราชการ (pink cellphone) Facebook Page : ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน (TAT MAEHONGSON) (thank you bag)
Visitors: 346,748