ก.แรงงาน มอบกรมพัฒน์ ฝึกอบรม “แกงพะแนง” เมนูติดชาร์ตอาหารรสชาติดีที่สุดในโลก

ปลัด ก. แรงงาน  มอบกรมพัฒน์ ฝึกอบรม “แกงพะแนง” เมนูติดชาร์ตอาหารรสชาติดีที่สุดในโลกที่สร้างอาชีพให้คนไทย

 

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยประยุกต์ ชู “แกงพะแนง” เมนูติดชาร์ตอาหารรสชาติดีที่สุดในโลกจาก Taste Atlas เป็นเมนูสร้างอาชีพให้คนไทย

 

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกระแสข่าว แกงพะแนง ติดอันดับ 1 อาหารประเภทสตูว์ รสชาติดีที่สุดในโลกจาก Taste Atlas ด้วยคะแนนสูงถึง 4.8 คะแนน เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ แกงพะแนง ยังถือเป็น 1 ใน 5 Soft power วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ที่รัฐบาลผลักดันส่งเสริม ได้แก่ 1) Food 2) Film 3) Fashion 4) Fighting และ 5) Festival นำมาสร้างสรรค์ผ่านทุกกิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยประยุกต์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างเมนู “แกงพะแนง” ให้เป็นเมนูที่ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนทำได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพให้มีรายได้ และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อีกทั้งยังเป็นถ่ายทอดและเผยแพร่อาหารไทยอย่าง “แกงพะแนง” ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยได้ลิ้มลองเมนูอาหารรสชาติดีที่สุดในโลกที่ Taste Atlas ให้การยอมรับอีกด้วย

 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ (18 เม.ย. 66) ปลัดกระทรวงแรงงาน  ได้มอบหมายให้พบปะพูดคุย พร้อมทั้งสาธิตการทำ “แกงพะแนง” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยประยุกต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการแรงงาน  เพื่อเป็นการย้ำชัดถึงเจตนารมย์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการผลักดันอาหารไทยอย่าง “แกงพะแนง” เป็นเมนูที่ได้บรรจุเข้าในการ