พรรคพลังธรรมใหม่ (ต่อ1)

นายแพทย์ ระวี มาศฉมาดล

 หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่

 มอบหมายให้ อ.วิชิต ดิษฐประสพ และคณะทำงาน ฝ่ายโซเชียลมีเดียลงพื้นที่ภาคอีสาน

>โคราช วันที่ 29 เมษายน 2566

>บุรีรัมย์วันที่ 30 เมษายน 2566 

          ชู นโยบาย

* ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ

* ออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 1 ล้านกว่าแปลงภายใน 4 ปี

* เอาน้ำมันของเราคืนมา ด้วยการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ

* จัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพอเพียง พิเศษทุกอำเภอภายใน 4 ปี

* หมอประจำตัวทั่วไทย

*นโยบาย กัญชา ทางการแพทย์

 *สร้างรายได้เข้าประเทศโดยการส่งออกแรงงานที่มีค่าแรงสูงไปทำงานทั่วโลก

* ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ 

*บัตรประชาชนสามารถประกันตัวได้ในวงเงิน 100,000 บาท

    ......................

... รวบรวมและจัดทำสกู๊ปข่าว

โดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ

สมาชิกพรรคพลังธรรมใหม่

มือถือ ID Line 064-516-6794

-นางปวิมล กุรัมย์ ภาพ/ข่าว

-นายสมชาย แย้มเกษร

( เลขานุการประจำตัว

 อ.วิชิต ดิษฐประสพ คณะทำงาน ฝ่ายโซเชียลมีเดีย)

วันที่ 29 เมษายน 2566

       ..................

Visitors: 346,748