ก.แรงงาน จัดทีมจิตอาสาช่วยประชาชนซ่อมที่พัก

ก.แรงงาน จัดทีมจิตอาสาช่วยประชาชนซ่อมที่พัก หลังรับผลกระทบพายุฤดูร้อน

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ น่านกระทบหนัก ส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พายุฤดูร้อนได้ทำให้เกิดพายุฝนและลมแรงในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชน จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เร่งช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การตรวจเช็คและแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น  

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ อุตรดิตถ์และน่าน ว่าได้ร่วมเป็นจิตอาสากับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจ รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนของประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปบ้างแล้ว หลังจากนี้จะจัดเจ้าหน้าที่ ครูฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าไปยังพื้นที่เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และด้านอื่นๆ ภายใต้ภารกิจของกรมต่อไป

"การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ที่ต้องร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้กรมจะจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ให้สามารถทำด้วยตนเอง” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว

Visitors: 62,480