กทม ประกาศสำนักงาน ก.ก. เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

 

 

สำนักงาน ก.ก. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ดังนี้

1. เว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. https://office2.bangkok.go.th/csc/

 2. เว็บไซต์กองสรรหาบุคคล https://webportal.bangkok.go.th/KSB

3. เว็บไซต์ที่รับสมัคร https://bmamou.bangkok.go.th/

 

Visitors: 346,734