ก.แรงงานจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ที่ได้รับผลกระทบพายุฤดูร้อนที่จังหวัดน่าน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชานในเขตจังหวัดภาคเหนือเมื่อสัปดาห์ก่อน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน เช่น การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมกับให้ความรู้เบื้องต้นในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อบลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เบื้องต้นได้รับรายงานการให้ความช่วยเหลือในเขตจังหวัดน่านกว่า 20 หลังคาเรือน

ทางด้านของนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้ระดมเจ้าหน้าที่ ครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึก ออกหน่วยบริการประชาชน ภายหลังจากสถานการณ์สงบลง โดยร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหาร ตำรวจ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามนโยบบายกระทรวงแรงงานในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทำมาหากิน มอเตอร์ไซค์ ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน จำนวน 25 หลังคาเรือน ณ หมู่ที่ 3 บ้านนาหิน ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน

“ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ทำให้ประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติสุขได้อีกครั้ง ต้องขอบคุณและเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สละเวลาและทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว

Visitors: 345,950