กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 ขอเชิญร่วมทำข่าว 

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566  เวลา 14.00 น.   

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ”ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออกประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยมีรถออกจากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เวลา 13.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม อัสนี 083234348

Visitors: 244,876