มทภ.4 เปิดฝึกอาสาหมู่บ้าน

มทภ 4 เป็นประธานปิดการฝึกทบทวนพิเศษ สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน

ยะลา - แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปิดการฝึกทบทวนพิเศษ สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.)และ สมาชิกราษฎรอาสารักษาเมือง (อรม.)

วันนี้ (28 พ.ค.) เวลา 15.30  น.ที่ห้องประชุม องค์การบริการส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปิดการอบรม การฝึกทบทวนพิเศษสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.)และ สมาชิกราษฎรอาสารักษาเมือง (อรม.)ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อพัฒนาทักษะ และการปฏิบัติในการใช้อาวุธและยุทธ์วิถี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ครู ประชาชน รวมไปถึงสถานที่สำคัญ  โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  พ.ต.อ.สัญญา ทองสวัสดิ ผกก.สภ.เบตง  และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี

นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ชมวีดีทัศน์การตั้งด่านตรวจ  การใช้อาวุธของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง และสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยมี สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.)และ สมาชิกราษฎรอาสารักษาเมือง (อรม.) ไทยอาสาป้องกันชาติ  อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยสว่างเบตง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.)และ สมาชิกราษฎรอาสารักษาเมือง (อรม.)ที่เข้าร่วมในพิธีกว่า 350 คนในคร้งนี้ด้วย

โดยการฝึกทบทวนพิเศษสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.)และ สมาชิกราษฎรอาสารักษาเมือง (อรม.)ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ กอ.รมน.ส่วนหน้า ที่ต้องการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ โดยใช้กำลังภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมสร้างความเข้มเข็งในระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความควบคุมดูแลพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 346,734