รมว.สุชาติ

รมว.สุชาติ เร่งกรมพัฒน์ปั้นเชฟ-ผัดไทยเมืองบุรีรัมย์ รับ Street Food

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เร่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมด้านอาหาร ส่งเสริมแรงงานผันตัวเป็นผู้ประกอบการรับ  Street Food

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจการรับประทานอาหารแบบสตรีทฟู้ดอีกด้วย เพราะอาหารมีความหลากหลาย ราคาไม่แพง  อีกทั้งอัธยาศัยของคนไทยที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีทฟู้ด เป้าหมาย 30,000 ราย และเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งจัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานที่ว่างงานหรือผู้ที่สนใจด้านอาหารเข้าฝึกอบรมเพื่อในอนาคตจะผันตัวเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารรวมถึงการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดต่อไป โดยเน้นเมนูที่ต่างชาตินิยมรับประทาน เช่น ผัดไทย กลายเป็นคำสากล ที่ถูกยกระดับฐานะอาหารไทยสู่วัฒนธรรมโลก เป็นต้น ซึ่งมีอาหารไทยอีกหลายเมนูที่ได้รับความนิยมจากต่างชาติ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่แรงงานไทยจะสามารถฝึกทักษะด้านอาหาร ทำให้อร่อยและสะอาด ก็สามารถนำมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ท่องเที่ยว และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน กรมได้มอบหมายให้จังหวัดที่มีจุดเน้นด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง ดำเนินการฝึกทักษะให้แรงงานในพื้นที่ในหลักสูตรที่สอดรับกับการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดฝึกอบรมด้านอาหาร อาทิ การประกอบอาหารไทยประยุกต์ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม บาริสต้ามืออาชีพ รวมถึงการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศด้วย  นอกจากนี้ ตนเองได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ ในหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย โดยคัดสรรเมนูที่ขึ้นชื่อของไทยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ อาทิ ผัดไทยกุ้งสด มัสมั่นหมูและไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง ต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อน การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รสชาติที่ถูกต้อง และชูความเป็นไทย เพื่อเป็นการสร้างเรื่องราวผ่านอาหารให้ดูน่าสนใจ เมื่อนำไปประกอบอาชีพจะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจได้ดียิ่งขึ้น 

 

 

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ 2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเป้าหมายฝึกทักษะให้แก่แรงงานด้านการท่องเที่ยว จำนวน 5,700 คน ดำเนินการแล้ว 3,806 คน การดำเนินงานดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นย้ำถึงการเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานทุกช่วงวัยให้มีทักษะ และยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี 

"จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมไปถึงอาหารไทย เพราะนอกจากรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว อาหารไทย ยังถือเป็นคุณสมบัติของชาติที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน และยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเมนูอาหาร ดังนั้น ผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม สามารถติดต่อสมัครได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่ www.dsd.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4" นางสาวบุปผา กล่าว

Visitors: 224,420