ออป.จับมือลาวปลูกป่า

 ออป.ร่วมเอกชนจับมือลาว ปลูกและฟื้นฟูป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต

         เมื่อวันที่ 20 มิย. 66 ดร.ณรงค์ชัย ชลภาพ หน.ฝ่ายธุรกิจคาร์บอน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)เดินทางสังเกตการร่วมกับคณะ บริษัทวรุณา จำกัด ในฐานะเป็นที่ปรึกษาโครงการปลูกและฟื้นฟูป่า เพื่อภาคคาร์บอนเครดิตในอนาคต โดยประสานงาน แผนกป้องกันแขวงกสิกรรม และป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

Visitors: 346,734