รมต.สุชาติปั้นคนครัวบนเรือท่องเที่ยว

สุชาติ สั่งกรมพัฒ ปั้นคนครัวบนเรือ รับการท่องเที่ยว-ขนส่งทางทะเล คนแห่สมัคร ตรึม

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งปั้นคนครัวบนเรือต่อเนื่อง รองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล เปิดคอร์สฝึกต่อเนื่องถึงกรกฎาคม 2566 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแต่ละประเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น อาทิ ธุรกิจการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีหลายตำแหน่งงานที่ต้องทำงานบนเรือขนส่งดังกล่าว หน้าที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือพ่อครัวที่ต้องทำหน้าที่ทำอาหารให้กับลูกเรือทุกคนตลอดระยะเวลาการขนส่งไปยังจุดหมาย อาจใช้เวลาในการขนส่งนานนับเดือน หรือถ้าเป็นเรือขนส่งระหว่างประเทศต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานนับปี

จึงเป็นตำแหน่งงานที่มีความจำเป็น อีกทั้งเรือขนส่งเหล่านี้มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพราะตามกฎหมายจะมีข้อกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานที่เข้มงวด ต้องจัดให้มีการพักเป็นช่วง ๆ เพื่อลดความเครียดของพนักงานเนื่องจากต้องทำงานบนเรือเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นผู้ที่จะไปทำงานในตำแหน่งของพ่อครัวบนเรือจึงต้องเตรียมความพร้อมหลายด้าน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือเร่งไปดำเนินการฝึกทักษะให้แก่แรงงานที่มีความต้องการไปทำงานบนเรือ อีกทั้งช่วยสถานประกอบกิจการที่ประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเลได้รับแรงงงานที่มีคุณภาพเข้าทำงาน ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ตำแหน่งคนครัวบนเรือหรือกุ๊กเป็นตำแหน่งที่ตลาดแรงงานมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพราะคนที่ไปทำงานบนเรือ