รมต.สุชาติปั้นคนครัวบนเรือท่องเที่ยว

สุชาติ สั่งกรมพัฒ ปั้นคนครัวบนเรือ รับการท่องเที่ยว-ขนส่งทางทะเล คนแห่สมัคร ตรึม

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งปั้นคนครัวบนเรือต่อเนื่อง รองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล เปิดคอร์สฝึกต่อเนื่องถึงกรกฎาคม 2566 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแต่ละประเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น อาทิ ธุรกิจการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีหลายตำแหน่งงานที่ต้องทำงานบนเรือขนส่งดังกล่าว หน้าที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือพ่อครัวที่ต้องทำหน้าที่ทำอาหารให้กับลูกเรือทุกคนตลอดระยะเวลาการขนส่งไปยังจุดหมาย อาจใช้เวลาในการขนส่งนานนับเดือน หรือถ้าเป็นเรือขนส่งระหว่างประเทศต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานนับปี

จึงเป็นตำแหน่งงานที่มีความจำเป็น อีกทั้งเรือขนส่งเหล่านี้มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพราะตามกฎหมายจะมีข้อกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานที่เข้มงวด ต้องจัดให้มีการพักเป็นช่วง ๆ เพื่อลดความเครียดของพนักงานเนื่องจากต้องทำงานบนเรือเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นผู้ที่จะไปทำงานในตำแหน่งของพ่อครัวบนเรือจึงต้องเตรียมความพร้อมหลายด้าน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือเร่งไปดำเนินการฝึกทักษะให้แก่แรงงานที่มีความต้องการไปทำงานบนเรือ อีกทั้งช่วยสถานประกอบกิจการที่ประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเลได้รับแรงงงานที่มีคุณภาพเข้าทำงาน ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ตำแหน่งคนครัวบนเรือหรือกุ๊กเป็นตำแหน่งที่ตลาดแรงงานมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพราะคนที่ไปทำงานบนเรือนั้นมีข้อกำหนดให้มีช่วงเวลาพัก ซึ่งในช่วงเวลาที่กุ๊กขึ้นฝั่งไปพักแต่เรือยังต้องขนส่ง จึงจำเป็นต้องจัดหากุ๊กอีกคนไปทำหน้าที่สลับกัน นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าในเรือ 1 ลำจะมีกุ๊ก 1 คนและผู้ช่วยกุ๊กอีก 1 คน ผู้ช่วยกุ๊กต้องทำหน้าที่ไประยะหนึ่งจึงจะได้รับการเลื่อนระดับเป็นกุ๊กได้ เช่น ทำงานอย่างน้อย 6 เดือนหรือ 1 ปี เป็นต้น อีกทั้งผู้ที่จะไปทำงานในตำแหน่งคนครัวบนเรือได้นั้น ทางกรมเจ้าท่าได้กำหนดคุณสมบัติว่า ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าเท่านั้น ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว โดยในปี 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กำลังจัดฝึกอบรม 1 รุ่น และมีแผนที่จะเปิดฝึกในรุ่นต่อไปคือระหว่างวันที่ 17-22 กรกฎาคม 2566 ในหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ ระยะเวลาการฝึก 42 ชั่วโมง และที่ผ่านมามีผู้ที่ผ่านการฝึกแล้ว 72 คน และมีงานทำร้อยละ........          โดยหลังจากรุ่นนี้ผู้สนใจเข้าอบรมสามารถติดต่อฝึกอบรมได้ที่โรงเรียนกรุงเทพบริการ ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมภายใต้การกำกับดูแลของสพร.13 กรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่งคนครัวบนเรือ สามารถสมัครฝึกอบรมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2245-4317 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

“การทำงานบนเรือมีรายได้ดีกรณีที่ได้ทำงานบนเรือขนส่งระหว่างประเทศมีรายได้สูงเดือนละกว่าครึ่งแสน แต่ต้องแรกกับความห่างไกลบ้านและครอบครัว การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่แรงงานผู้สนใจต้องคำนึงถึง” อธิบดีบุปผา กล่าวทิ้งท้าย

Visitors: 224,420