ก.แรงงานปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยให้สปก.

รมว.แรงงาน เร่ง กรมพัฒน์ฯ ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย ให้ สปก. โค้งสุดท้าย หมดเขต 15 ก.ค นี้

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยต่อเนื่องช่วยสถานประกอบกิจการมีทุนเพิ่มทักษะพนักงาน หมดโปร 15 กรกฎาคม 2566 นี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสถานประกอบกิจการ พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ให้ได้รับการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพด้านทักษะฝีมือแรงงาน โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญจัดการความเสี่ยงด้วยแนวทางเยียวยาความเดือดร้อนของกำลังแรงงานของประเทศ โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือของลูกจ้าง สามารถกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบไม่มีดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 จัดสรรงบประมาณจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งสามารถกู้ยืมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15กรกฎาคม 2566 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นการให้กู้ยืมจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย ในวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท  ปัจจุบันได้อนุมัติให้เงินกู้ยืมไปแล้ว 19 บริษัท เป็นเงินกว่า 11 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการพ้จารณาให้กู้ยืมอีก 12 บริษัท เป็นเงินกว่า 9 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือวงเงินกู้ประมาณกว่า 9 ล้านบาท โดยจะหมดเขตยื่นกู้ยืมเงินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นี้ ซึ่งเหลือเวลาไม่มากแล้วที่สถานประกอบกิจการจะยื่นคำขอกู