มทร. รัตนโกสินทร์ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

มทร. รัตนโกสินทร์หารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย พลเอกจรัล กุลวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ดร. ปราจิณ เอี่ยมลำเนา กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูู้บริหารเข้าเยี่ยมวิทยาลัยชั้นสูงด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งเมืองเอสโตรีล (Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril) โดยกาารอนุเคราะห์นัดหมายของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิสบอน โดยมีผู้บริหารวิทยาลัย ให้การต้อนรับ 

การเยี่ยมเยือนระหว่างกันครั้งนี้เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ฯพณฯ นายออกุสโต ซานโตส ซิลวา และ ฯพณฯ นายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในเดือนกุมภาพันธุ์ที่ผ่านมา ว่าทั้งสองประเทศจะมีความร่วมมือในด้านที่เป็นจุดแข็งร่วมกัน ซึ่งภาคการบริการเป็นหนึ่งในพื้นที่ความร่วมมือ จากการหาหรือ ทั้งสองสถาบันตกลงที่จะทำบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding - MOU) โดยสำหรับฝ่ายมทร. รัตนโกสินทร์นั้น คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวจะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ 

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Visitors: 345,950