รมว.สุชาติ ส่งออกแรงงานป้อนเกาหลีใต้

รมว.สุชาติ ขยายตลาดส่งออกแรงงานมอบกรมพัฒน์ผลิตช่างเชื่อมฝีมือ ป้อนเกาหลีใต้

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เจรจาขยายตลาดส่งออกแรงงาน เร่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผลิตช่างเชื่อมป้อนตลาดต่างประเทศและอุตสาหกรรมต่อเรือเกาหลีใต้ต้องการกว่า 500 อัตรา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการนำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานหารือร่วมกับนายคิม ย็อง-รก ผู้ว่าราชการจังหวัดชอลลานัมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และคณะเพื่อหาแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีนั้น เบื้องต้นทราบว่าสาธารณรัฐเกาหลีมีความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือมีความต้องการนำเข้าแรงงานด้วยวีซ่า E-7 (วีซ่าทักษะ) ในตำแหน่งช่างเชื่อมอู่ต่อเรือกว่า 500 คน รวมถึงตำแหน่งนักเทคนิควิศวกรไฟฟ้า วิศวกรออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตและโรงงาน และช่างทาสีเรือ และปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือที่จังหวัดชอลลา จำนวน 214 คน หากประเทศไทยสามารถผลิตช่างเชื่อมที่มีฝีมือป้อนตลาดเกาหลีได้ จะเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยได้ทำงานต่างประเทศและมีเม็ดเงินหมุนเวียนกลับประเทศได้มากขึ้น จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ผู้ว่างงานและแรงงานทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะฝีมือในด้านงานเชื่อม เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตนเองในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การพัฒนาทักษะด้านงานเชื่อมนั้น กรมมีหน่วยงานที่สามารถจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือทั่วประเทศ  หลักสูตรที่ใช้ฝึกให้แก่แรงงาน เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล การฝึกจึงมีความเข้มข้น นอกจากนี้ ยังเน้นฝึกทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานในระดับนานาชาติอีกด้วย ทักษะด้านงานเชื่อมที่กรมจัดฝึกมีหลายหลักสูตร เช่น ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมทิก ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ เป็นต้น ดังนั้น แรงงานที่ผ่านการอบรมจากหน่วยฝึกของกรมจะมีฝีมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีทักษะฝีมือที่สามารถไปทำงานในต่างประเทศและสาธารณรัฐเกาหลีได้เป็นอย่างดี  โดยในปี 2566 มีแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมช่างเชื่อมและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว จำนวน 992 คน  

“เพื่อให้การพัฒนาช่างเชื่อมทั่วประเทศมีมาตรฐาน กรมได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินฝึกอบรมและทดสอบ โดยยึดหลักประกันคุณภาพการฝึก เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันด้วย จึงขอเชิญชวนแรงงานที่สนใจไปทำงานต่างประเทศและในประเทศ ด้านช่างเชื่อม สามารถสมัครได้ที่ศูนย์เชื่อมมาตรฐานสากล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2213 3806 หรือสมัครเข้าอบรมกับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ทุกจังหวัด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 และติดตามข่าวสารกำหนดการฝึกอบรมที่  www.dsd.go.th เมนู สมัครฝึกอบรม” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว

Visitors: 345,951