ก.แรงงาน ฝึกทักษะยานยนต์และชิ้นส่วนป้อน EEC กว่า 3,000 คน

รมว.สุชาติ มอบกรมพัฒน์ ฝึกทักษะยานยนต์และชิ้นส่วนป้อน EEC กว่า 3,000 คน

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกแรงงานด้านยานยนต์และชิ้นส่วนป้อนพื้นที่ EEC  กว่า 3,000 คน 

นายสุชาติ  ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. 2566 มีจำนวน 128 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 101,103 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 84% โดยส่วนมากเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีความต้องการแรงงานเข้ามาทำงานในโรงงานเปิดใหม่ในหลายสาขากว่า 5,000 คน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีความต้องการแรงงาน จำนวน 1,032 คน ด้วยเหตุนี้ ผมจึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมยกระดับทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนดำเนินการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวการลงทุนในเขต EEC อย่างทันท่วงที

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ปี 2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการยกระดับผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในพื้นที่เขต EEC ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เป้าหมาย 3,800 คน ดำเนินการแล้ว 3,605 คน ในขณะนี้หน่วยงานในเขตพื้นที่ EEC กำลังเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลายหลักสูตร ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) มีเปิดฝึกอบรม การใช้โปรแกรมควบคุม PLC TX Work 3 อบรมระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม  หลักสูตรแบตเตอรี่และประจุรถไฟฟ้า EV  และช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 ในส่วนของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)  เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Hypermill for3-AXIS MILLINGS  นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา มีเปิดฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วย

การยกระดับทักษะแรงงานให้มีคุณภาพนั้นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานในพื้นที่ EEC จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล และเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อกำหนดการฝึกอบรม หรือสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) โทร 0-2315-3789 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) 039-276823 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 038-088001 อธิบดีบุปผา กล่าวท้ายสุด

 
Visitors: 343,711