ประชุมสทน.

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใประเทศ(สทน.》ประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่2/2566 

คุณชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นประธาน พิธืการประชุมสมาชิกประจำดือน กรกฎาคม ครั้งที่2/2566พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมี คุณประคอง สายจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารพัฒนาพิ้นที่พิเศษเพิ่อการท่องเที่ยวยั้งยืน (อพท) มาบรรยายพืเศษในหัวข้ออัพเดตเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่พิเศษ เพิ่อคนทำทัวร์ ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลช

 

 

 

 

Visitors: 244,884