ประชุมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ณ ห้องราชา ๒ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

นายชัยพฤกษ์ ทองคำ  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  (สทน.)  และคณะกรรมการ ได้จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม  ครั้งที่   ๒/๒๕๖๖   เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สมาคมจะจัดขึ้นภายในเดือน ก.ค.-ส.ค. 

สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก นายประคอง สายจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อัพเดตเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่พิเศษ เพื่อคนทำทัวร์” และ 

นายทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (TMWTA) มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The Journey to Thainess Wellness Destination ก้าวสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีไทย”

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม Table Top Sales ของผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า

Visitors: 224,422