รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ เร่งผลิตพนักงานนวด

รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ เร่งผลิตพนักงานนวด ช่วยธุรกิจสปาภูเก็ต

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากากรกระทรวงแรงงาน สั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกพนักงานนวดไทยและสปา ป้อนสถานประกอบกิจการสปาภูเก็ตต้องการพนักงานภาคบริการจำนวนมาก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่ผู้ประกอบกิจการด้านสปาและด้านท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ตขาดแคลนแรงงานด้านนวดและสปาจำนวนมาก สืบเนื่องจากผลกระทบจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ช่วง 3 ปี

ที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจชะลอการขยายตัว บางแห่งหยุดดำเนินการชั่วคราว และแรงงานต่างๆต้องกลับภูมิลำเนา และไม่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ประกอบกับผู้ประกอบอาชีพพนักงานนวดและสปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไม่นิยมทำงานประจำที่ร้าน จะรับงานแบบอิสระ (Freelance) ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ขาดแคลนพนักงานนวดและสปาประจำอยู่ที่ร้าน จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งผลิตพนักงานด้านสปา และด้านท่องเที่ยวและบริการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานนวดไทย พนักงานนวดสปา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆตามที่ผู้ประกอบกิจการต้องการ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานนวดและสปา และมีแรงงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆทั่วประเทศ 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สถานการณ์ดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ และห่วงใยผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้ประเทศเป็นอันดับต้นๆ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในท้องถิ่นจำนวนมาก และหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง ทำให้ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาส่