รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ เร่งผลิตพนักงานนวด

รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ เร่งผลิตพนักงานนวด ช่วยธุรกิจสปาภูเก็ต

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากากรกระทรวงแรงงาน สั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกพนักงานนวดไทยและสปา ป้อนสถานประกอบกิจการสปาภูเก็ตต้องการพนักงานภาคบริการจำนวนมาก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่ผู้ประกอบกิจการด้านสปาและด้านท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ตขาดแคลนแรงงานด้านนวดและสปาจำนวนมาก สืบเนื่องจากผลกระทบจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ช่วง 3 ปี

ที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจชะลอการขยายตัว บางแห่งหยุดดำเนินการชั่วคราว และแรงงานต่างๆต้องกลับภูมิลำเนา และไม่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ประกอบกับผู้ประกอบอาชีพพนักงานนวดและสปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไม่นิยมทำงานประจำที่ร้าน จะรับงานแบบอิสระ (Freelance) ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ขาดแคลนพนักงานนวดและสปาประจำอยู่ที่ร้าน จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งผลิตพนักงานด้านสปา และด้านท่องเที่ยวและบริการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานนวดไทย พนักงานนวดสปา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆตามที่ผู้ประกอบกิจการต้องการ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานนวดและสปา และมีแรงงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆทั่วประเทศ 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สถานการณ์ดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ และห่วงใยผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้ประเทศเป็นอันดับต้นๆ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในท้องถิ่นจำนวนมาก และหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง ทำให้ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตแบบก้าวกระโดด จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เร่งผลิตแรงงานนวดและสปาที่กำลังเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบกิจการเพิ่มอย่างเร่งด่วน โดยในปี 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปแล้วจำนวน 325 คน ใน 13 หลักสูตร อาทิ เทคนิคการนวดไทย พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับ หากสถานประกอบกิจการใดที่ต้องการพนักงานนวดและสปา หรือพนักงานในธุรกิจด้านท่องเที่ยวและบริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพนักงานนวดสปา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สามารถติดต่อโดยตรงที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เบอร์ 076-685270 

นอกจากนี้ในวันที่ 7-31 สิงหาคม 2566 นี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มีแผนที่จะเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรพนักงานนวดไทย  ผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต หรือท่านใดที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการฝึกอบรมได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th

Visitors: 244,876