เด็กไทยเจ๋งคว้า 3 เงิน 3 ทองแดง 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน สิงคโปร์

เด็กไทยเจ๋งคว้า 3 เงิน 3 ทองแดง 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน สิงคโปร์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เยาวชนไทยคว้า 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม  ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ กลับไทย 28 กรกฎาคม 2566 นี้ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยวันนี้มีการประกาศผลรางวัล ซึ่งเยาวชนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลในเวทีระดับอาเซียนมาได้  3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม โดย 3 เหรียญเงินจากสาขาแต่งผม  สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ทีม)  เหรียญทองแดง 3 เหรียญ จาก สาขาการประกอบอาหาร  สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ทีม) สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น  และ 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมจากสาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  สาขาประกอบอาหาร สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น  สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแต่งผม 

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับน้อง ๆ ที่พลาดเหรียญรางวัลในครั้งนี้ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตทั้งในการเรียนและการทำงานในอนาคตและความสำเร็จทั้งหมดนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่การเก็บตัวฝึกซ้อม พร้อมกับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเยาวชนไทยไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ด้าน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 สาขา รวม 24 คน โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ  เยาวที่ไดรับรางวัลเหรียญเงิน สาขาแต่งผม นายสิทธิพร พาสง่า เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเสริมสวยอรอุบล  สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม นางสาวนรินทร์ดา ถวิลไทย เป็นนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ และสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ทีม) นายภัคพล ปรีชาวนา เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและ นายฬูค่า ชนกันต์ บอนด์  เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวานีเชียงใหม่

เหรียญทองแดง 3 เหรียญ จาก สาขาการประกอบอาหาร นายภานุพงศ์ ใยยอง เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ทีม) นายวัชรพงศ์ นาแก และ นายอภิสิทธิ์ ชัยโชติ เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น นายหัตศนัยต์ บุญแก้วคง เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสงขลา และ 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมจากนายพุทธ เอี๊ยบรุ่ง นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และ นายณัฐกิตติ์ สุวรรณโล นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ นายกฤติธี สุบิน และ นายศุภทิน อรุณชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  นายธนกร ช่วงรัตนาวรรณ สาขาประกอบอาหาร นักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี นายธีรวัฒน์ แนมนิล สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคระยองนางสาวกนกวรรณ อินทะ สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นางสาวลาลิต อเนกรูป สาขาการแต่งผม นักศึกษาจากวิทยาลัยพาณิชยการบางนา และ นางสาววนัสนันท์ แสงงิ้ว สาขากราฟิกดีไซน์ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ นายสิทธิพร พาสง่า สาขาแต่งผม ได้รับรางวัล Best of Nation อีกด้วย

"น้องๆ เยาวชนกลุ่มนี้ จะเก็บตัวฝึกซ่อมเพื่อเตรียมจะไปแข่งขันในเวทีต่อไปไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชีย หรือนานาชาติ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  สำหรับรางวัลในครั้งนี้ ด้วยช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย" นางสาวบุปผา กล่าว

Visitors: 244,884