เด็กไทยเจ๋งคว้า 3 เงิน 3 ทองแดง 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน สิงคโปร์

เด็กไทยเจ๋งคว้า 3 เงิน 3 ทองแดง 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน สิงคโปร์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เยาวชนไทยคว้า 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม  ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ กลับไทย 28 กรกฎาคม 2566 นี้ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยวันนี้มีการประกาศผลรางวัล ซึ่งเยาวชนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลในเวทีระดับอาเซียนมาได้  3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม โดย 3 เหรียญเงินจากสาขาแต่งผม  สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ทีม)  เหรียญทองแดง 3 เหรียญ จาก สาขาการประกอบอาหาร  สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ทีม) สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น  และ 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมจากสาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  สาขาประกอบอาหาร สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น  สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแต่งผม 

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับน้อง ๆ ที่พลาดเหรียญรางวัลในครั้งนี้ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตทั้งในการเรียนและการทำงานในอนาคตและความสำเร็จทั้งหมดนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภ