ชพด. “ กลุ่มเติมฝัน-ปันสุข ” จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

ชพด. “ กลุ่มเติมฝัน-ปันสุข ” จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารและมอบของใช้จำเป็นให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านนนทภูมิ ...

ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ ถ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี / เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ดร.พลวราเทพ จิระบรรเจิดสิรี (ดร.เอก) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) “ กลุ่มเติมฝัน-ปันสุข ” พร้อมด้วย นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธานชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) “ กลุ่มเติมฝัน-ปันสุข ” นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารและมอบของใช้จำเป็นให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนประชาบดี จ.นนทบุรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย นางวราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ

ดร.พลวราเทพ (ดร.เอก) กล่าวว่า.. การนำคณะ มาเลี้ยงอาหาร มอบของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดี โดยเฉพาะที่ร่วมให้การสนับสนุน ชมรมจิตอาสาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านในโอกาสร่วมกันสร้างทำความดีช่วยเหลือสังคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือในการจัดอาหารเลี้ยง มอบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อให้มีสะดวกกับความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ดร.สุพิชชญา สาคร ประธานมูลนิธิโพธิฆเนสโร จ.เชียงใหม่ และ