กสทช.แก้ไขปัญหาแก๊งโทรศัพท์หลอกลวงประชาชน

 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง การแก้ไขปัญหาแก๊งโทรศัพท์( call center) และข้อความสั้น(sms) หลอกลวงประชาชน

 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย  กสทช ที่สำคัญในด้านคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566

คุณ อารีวรรณ จตุทอง กรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน ( กตป.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

เป็นประธานพิธี กล่าวเปิดงาน บรรยายสรุปความเป็นมา/สภาพปัญหาในปัจจุบันและกฎหมายต่างๆรวมทั้งระเบียบ ประกาศต่างๆของ กสทช ที่เกี่ยวข้องกับกาาคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการแก้ปัญหา แก๊งโทรศัพท์ (call center) และข้อความสั้น ( sms) หลอกลวงประชาชน โดย

ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี วงษ์วิฑิต ที่ปรึกษาโครงการ ดร. อรรณพ พึ่งเชื้อ

ณ.ห้องประชุมแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรม

เซ็นจูรี่ พาร์ค


Visitors: 62,459