สทน.ประชุมสมาชิก

 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ประชุมสมาชิก

ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่3/2566

คุณ ขัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) และคณะกรรมการ

ได้จัดการประชุมสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่3/2566 

 

 

 

รับรองการประชุม สมาชิก ครั้งที่2/2566 รายงานสถานภาพสมาชิกปัจจุบัน รายงานสถานะการเงินพร้อมกิจกรรมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว  วันที่ 30สิงหาคม 2566

ณโรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดาภิเษก รับ 30คน จีดกิจกรรมสำรวจเส้นทาง นครนายก ADT. LOW  CARBON  ลดโลกร้อนด้วยมือเราร่วมเดินทางเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการที่ดี ประชาสัมพันธ์แฟรมทริป เส้นทางระยอง วันที่ 18-20

กันยายน 2566 โดยคุณ พิศณุ เขมะพรรค์  นายกสมาคมโรงแรมจ.ระยอง

และ ประชาสัมพันธ์ เทศกาล PRAKAN festival วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566รรยายพืเศษ หัวข้อ WeChat mini program for

Thai-Laos  new travel  route for

Chinese  tourists โดยคุณ กลันธ์ 

อินทวงศ์  ceo บรืษัท เอ็มเมอรัล เทค

แอดวานซ์ จำกัด ณห้องแกรนบอลลูมชั้น 3  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ต กรุงเทพๆ

Visitors: 345,949