ช.ส.ท.เยือนอุดรธานี

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว(ช.ส.ท.)จัดกิจกรรมสำหรับสื่อสมาชิก

เดินทางไปทัศนศึกษาจังหวัดอุดรธานีในโครงการ "เยือนอุดรธานี: ดินแดนแห่ง 3 ธรรม: ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองรองสู่เมืองหลักและเพื่อนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักและกว้างขวางยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นำเสนอเป็นตอนที่ 1...

 เช้าวันที่ 25 สค.66 กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เติมพลังกันที่ร้าน คิงส์โอชา ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชม.อาหารบนโต๊ะก็เรียบวุธด้วยความหิวและอ่อนล้ากันมาทั้งคืน มีแรงกันแล้ว พร้อมลุยแล้วครับ...

  ที่แรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือ "แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง":มรดกโลก เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย โบราณวัตถุและหลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่างๆที่พบจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงสังคมและวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ วิทยการและศิลปะอย่างแท้จริงและพัฒนาการเหล่านี้ได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมานับพันๆปี...

   -พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง...นับตั้งแต่ปี 2518 กรมศิลปากร ได้ดำเนินการเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงให้กับชาวไทยและชาวต่งชาติได้เข้าชม ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งแรกของประทศไทย มีการจัดแสดงนิทรรศการ และส่วนการบริการ โดยแบ่งเป็น อาคารดังนี้

1.อาคาร:สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาคารศูนย์รวมบริการต่างๆได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบัตรเข้าชม ห้องประชุม และห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน..

2.อาคาร:กัลยาณิวัฒนา เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการหลัก ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงย่อยจำนวน 9 ส่วน..

3.อาคารนิทรรศการไทพวน จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวไทพวนซี่งเป็นผู้ก่อตั้งถิ่นฐานในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในปัจจุบัน..

-วัดสันติวนาราม(วัดป่าดงไร่)

พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่ "พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม"มีรูปภาพวาดบนผนังดอกบัว เป็นรูปภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถโอบล้อมไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ ซี่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถให้อาหารปลาได้...

-วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีพระพุทธรูปทองสำริด ปางมารวิชัย(หลวงพ่อพระพุทธรัศมี)เป็นพระประธานมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเศียรด้วย...

  พระพุทธรูปศิลาแลง ปางประทานพร สมัยลพบุรี โดย

ประมาณ 1,300 ปีเป็นที่ชาวเมืองอุดรให้คสามเคารพนับถือเป็นอันมากมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรกันเสมอ จนมีอีกชื่อหนึ่งว่า "พระขอ" ซึ่งมีความหมายว่าขออะไรก็จะได้อย่างนั้น...

   ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นโพธิ์ที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทยในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้นำมาปลูกไว้ เมื่อปี พ.ศ.2494

   รอยพระพุทธบาทจำลอง ทำด้วยศิลาแลง อายุประมาณ 100 ปีเศษ

   ตู้พระไตรปิฎกลายทองรดน้ำ สร้างในพระนามเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2472

   พระบรมธาตุธรรมเจดีย์...

    พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

     ศาลหลักเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์ แต่ละที่เป็นที่สวยงาม เป็นสิ่งที่ชาวอุดรให้ความเคารพ และแวะเวียนมาสักการะกันทุกวัน นับได้ว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุดรธานี...ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว(ช.ส.ท.)จัดกิจกรรมสำหรับสื่อสมาชิก เดินทางไปทัศนศึกษาจังหวัดอุดรธานีในโครงการ "เยือนอุดรธานี: ดินแดนแห่ง 3 ธรรม: ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองรองสู่เมืองหลักและเพื่อนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักและกว้างขวางยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นำเสนอเป็นตอนที่ 1...

 เช้าวันที่ 25 สค.66 กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เติมพลังกันที่ร้าน คิงส์โอชา ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชม.อาหารบนโต๊ะก็เรียบวุธด้วยความหิวและอ่อนล้ากันมาทั้งคืน มีแรงกันแล้ว พร้อมลุยแล้วครับ...

  ที่แรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือ "แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง":มรดกโลก เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย โบราณวัตถุและหลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่างๆที่พบจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงสังคมและวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ วิทยการและศิลปะอย่างแท้จริงและพัฒนาการเหล่านี้ได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมานับพันๆปี...

   -พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง...นับตั้งแต่ปี 2518 กรมศิลปากร ได้ดำเนินการเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงให้กับชาวไทยและชาวต่งชาติได้เข้าชม ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งแรกของประทศไทย มีการจัดแสดงนิทรรศการ และส่วนการบริการ โดยแบ่งเป็น อาคารดังนี้

1.อาคาร:สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาคารศูนย์รวมบริการต่างๆได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบัตรเข้าชม ห้องประชุม และห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน..

2.อาคาร:กัลยาณิวัฒนา เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการหลัก ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงย่อยจำนวน 9 ส่วน..

3.อาคารนิทรรศการไทพวน จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวไทพวนซี่งเป็นผู้ก่อตั้งถิ่นฐานในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในปัจจุบัน..

-วัดสันติวนาราม(วัดป่าดงไร่)

พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่ "พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม"มีรูปภาพวาดบนผนังดอกบัว เป็นรูปภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถโอบล้อมไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ ซี่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถให้อาหารปลาได้...

-วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีพระพุทธรูปทองสำริด ปางมารวิชัย(หลวงพ่อพระพุทธรัศมี)เป็นพระประธานมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเศียรด้วย...

  พระพุทธรูปศิลาแลง ปางประทานพร สมัยลพบุรี โดย

ประมาณ 1,300 ปีเป็นที่ชาวเมืองอุดรให้คสามเคารพนับถือเป็นอันมากมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรกันเสมอ จนมีอีกชื่อหนึ่งว่า "พระขอ" ซึ่งมีความหมายว่าขออะไรก็จะได้อย่างนั้น...

   ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นโพธิ์ที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทยในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้นำมาปลูกไว้ เมื่อปี พ.ศ.2494

   รอยพระพุทธบาทจำลอง ทำด้วยศิลาแลง อายุประมาณ 100 ปีเศษ

   ตู้พระไตรปิฎกลายทองรดน้ำ สร้างในพระนามเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2472

   พระบรมธาตุธรรมเจดีย์...

    พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

     ศาลหลักเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์ แต่ละที่เป็นที่สวยงาม เป็นสิ่งที่ชาวอุดรให้ความเคารพ และแวะเวียนมาสักการะกันทุกวัน นับได้ว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุดรธานี...

Visitors: 224,419