ช.ส.ท.เยือนอุดรธานี3

ช.ส.ท. เยือนอุดรธานี:ดินแดนแห่ง 3 ธรรม: ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (ตอนที่ 3)

- วัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด)

-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์(พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโน...อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดเป็นที่เคารพนับถือของพุทธบริษัท 4 

สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโน ผู้ถึวพร้อมด้วยญาณอันบริสุทธิ์ ยังเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมเทศนา ปฏิปทา คติคำสอนและเก็บรวบรวมหนังสือธรรมะ ตลอดจนอัฐบริขารขององค์หลวงตาฯเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรม ท่านใดต้องการเยี่ยมชมสักการะขอให้พร้อมทั้งกาย วาจา ใจ และต้องสำรวมระวัง ทำตามกฏระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด เคารพสถานที่ของพ่อแม่ครูอาจารย์ "วัดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม"เพื่อดำรงไว้ให้เจริญงอกงามในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป...

   ภูฝอยลมเป็นยอดภูเขาสูงที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโคมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีและมีความชุ่มชื้นสูงมาก "ฝอยลม" มีลักษณะเป็นเส้นฝอยสีเขียวปนเทา เกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้เจริญงอกงามกระจายอยู่เต็มภูเขา จนได้รับการขนานนามว่า "ภูฝอยลม"

สถานที่น่าสนใจในภูฝอยลม ได้แก่ -สวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี

-พุทธสถานภูฝอยลมลักษณะเป็นศาลาแปดเหลี่ยม มีบานหน้าต่างกระจกใสล้อมรอบ...

-พิพิธภัณฑ์ล้านปีภูฝอยลม

-จุดชมวิวภูฝอยลม มองเห็นพื้นป่าเขียวขจีกว้างไกลสุดสายตา นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน...

  นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นกับจ.อุดรธานี ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่สวยงามด้วยธรรมขาติ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาติไทยและชาวต่างชาติให้มาเยี่ยมชมกัน และทุกท่านจะได้รับความประทับใจ อิ่มเอิบกับธรรมชาติอย่าง แท้จริงและไม่รู้ลืม Amazing Thailand Amazing UdonThani...

Visitors: 343,711