รมว.พม. วราวุธ เข้ากระทรวงวันแรก

รมว.พม. "วราวุธ" เข้ากระทรวงวันแรก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาสังคม 
  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แก่ ศาลพระภูมิ ศาลกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร องค์พระประชาบดี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั้น เดินทางเข้าห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 
 
Visitors: 345,950